PL | EN | DE | RU | FR | ES

Grupa

Auto-Plast Produkt SA

APP to polska firma, która od ponad 25 lat konsekwentnie buduje pozycję lidera w dystrybucji kompleksowej oferty dla branży automotive.

Auto-Plast Produkt SA

O firmie

APP to polska firma, która od ponad 25 lat konsekwentnie buduje pozycję lidera w dystrybucji kompleksowej oferty dla branży automotive.

Od samego początku działalności staramy się być jak najbliżej naszych klientów. Znajomość potrzeb i oczekiwań w stosunku do produktów inspiruje nas do poszukiwań nowych innowacyjnych rozwiązań i technologii. To dlatego APP jest wiodącym dostawcą środków do napraw blacharsko-lakierniczych i pielęgnacji aut. Warto wiedzieć, że wszystkie produkty z oferty przechodzą wyśrubowane testy, oraz posiadają niezbędne certyfikaty.

1

Auto-Plast Produkt SA Grupa

Nasze spółki

Skontaktuj się z nami

Kontakt

koperta
Auto-Plast Produkt SA
ul. Przemysłowa 10
PL 62-300 Września
NIP: 789-00-02-691
VAT UE: PL 7890002691

SĄD REJONOWY W POZNANIU IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRS: 0000 305283
Kapitał zakładowy: 501.000 zł - opłacony w całości

Auto-Plast Produkt SA

Strefa inwestora

Komunikat z dn. 22.12.2020

„Zarząd spółki AUTO - PLAST PRODUKT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrześni (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki we Wrześni, pod adresem: ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 7:30 do 15:30. Niniejsze wezwanie jest piątym wezwaniem wymaganym przez ww. ustawę.”

Komunikat z dn. 30.11.2020

„Zarząd spółki AUTO - PLAST PRODUKT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrześni (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki we Wrześni, pod adresem: ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 7:30 do 15:30. Niniejsze wezwanie jest czwartym wezwaniem wymaganym przez ww. ustawę.”

Komunikat z dn. 10.11.2020

„Zarząd spółki AUTO - PLAST PRODUKT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrześni (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki we Wrześni, pod adresem: ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 7:30 do 15:30. Niniejsze wezwanie jest trzecim wezwaniem wymaganym przez ww. ustawę.”

Komunikat z dn. 19.10.2020

„Zarząd spółki AUTO - PLAST PRODUKT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrześni (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki we Wrześni, pod adresem: ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 7:30 do 15:30. Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem wymaganym przez ww. ustawę.”

Komunikat z dn. 28.09.2020

„Zarząd spółki AUTO - PLAST PRODUKT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrześni (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki we Wrześni, pod adresem: ul. Przemysłowa 10, 62-300 Września, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 7:30 do 15:30. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem wymaganym przez ww. ustawę.”